Wydawca treści Wydawca treści

Oferta Edukacyjna Nadleśnictwa Bircza

Oferta Edukacyjna oraz Zasady Postępowania na zajęciach przyrodniczych w Nadleśnictwie Bircza

W oparciu o Zarządzenie Nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 9 maja 2003 r. w sprawie wytycznych prowadzenia edukacji leśnej społeczeństwa, na terenie Nadleśnictwa Bircza, „Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Birczańskie" prowadzona jest edukacja leśna społeczeństwa, której celem jest promocja wielofunkcyjnej, trwale zrównoważonej gospodarki leśnej oraz upowszechnianie wiedzy o środowisku leśnym.

 

Zajęcia edukacyjne prowadzone są:

1.    w Ośrodku Edukacji Leśnej– znajdującym się obok budynku biurowca Nadleśnictwa

2.    w Izbie Edukacyjnej– zlokalizowanym w budynku Nadleśnictwa

3.    w Zielonej Klasie– teren wokół Ośrodka Edukacji Leśnej

4.    na ścieżkach przyrodniczo-leśnych:

·         Bobrowa Dolina - w Leśnictwie Malawa

·         Krępak – w Leśnictwie Posada Rybotycka

·         Pomocna Woda – w Leśnictwie Leszczawa

·         Łomna – w Leśnictwie Łodzinka

·         Drzewa parku podworskiego w Jureczkowej – w Leśnictwie Wojtkówka

5.    w lasach na terenie Nadleśnictwa Bircza

 

Na ścieżkach przyrodniczo-leśnych oraz w Zielonej Klasie wyznaczone są miejsca spoczynkowe z możliwością zorganizowania ogniska.

 

Zajęcia prowadzone są nieodpłatnie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z pracownikiem ds. edukacji leśnej – 

Panią Emilią Baraniewicz.

 Kontakt:

tel. : (16) 652 22 94 

tel. kom. : 795 407 163

e-mail: emilia.baraniewicz@krosno.lasy.gov.pl

 

Prosimy o zapoznanie się z „Zasad postępowania na zajęciach edukacyjnych prowadzonych na terenie LKP „Lasy Birczańskie":

 

Zasady postępowania

 

na zajęciach edukacyjnych prowadzonych na terenie

 

LKP „Lasy Birczańskie"

 

1.    Termin przeprowadzenia zajęć edukacyjnych należy uzgadniać każdorazowoz  pracownikiem prowadzącym edukację w Nadleśnictwie Bircza, podając:

 

·         nazwę placówki oświatowej / innej instytucji,

·         imię i nazwisko opiekuna grupy

·         ilość uczestników

·         wiek uczestników

·         temat i miejsce zajęć

·         termin przeprowadzenia zajęć (dzień, godzina)

 

2.    W celu zorganizowania dobrej współpracy oraz zachowania wszystkim bezpieczeństwa na zajęciach edukacyjnych należy zapoznać się i zastosować do warunków zawartych w załączonych dokumentach: POROZUMIENIE i  OŚWIADCZENIE 

 

3.    Przed rozpoczęciem zajęć  omówione zostaną  z uczestnikami zasady zachowania się w lesie oraz przekazane będą informacje o potencjalnych zagrożeniach

 

4.    Uczestnicy zajęć edukacyjnych  mogą korzystać  z poczęstunku zorganizowanym we własnym zakresie.   W takim przypadku Nadleśnictwo nie bierze odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje zdrowotne uczestników.