Leśnictwa

Brzuska

Jasienica

Malawa

Łodzinka

Leszczawa

Kuźmina

Dobrzanka

Sierakośce

Posada Rybotycka

Borysławka

Leszczyny

Turnica

Pechnów

Trójca

Jamna

Wojtkówka

Trzcianiec

Jureczkowa

Arłamów

Krzywe

Leśnictwo Szkółkarskie

OHZ - obwód łow. Nr.160 pk

OHZ - obwód łow. Nr.178 pk