Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla Lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

Coroczna akcja odnowieniowa w Nadleśnictwie Bircza.

W 2018 roku Nadlesnictwo Bircza zasadzi las na powierzchni ok. 120 ha w tym:

- w wyniku rębni na pow. 42 ha

- w wyniku przebudowy drzewostanów na pow. 78 ha

Zaplanowane do posadzenia zostały takie gatunki drzew jak: buk, jodła, dąb, jawor, olsza, lipa, wiąz, brzoza. Łącznie około 810 tyś. drzewek. Sadzonki z odkrytym systemem korzeniowym pochodzą ze szkółek leśnych w Leśnictwie Kotów - szkółka owtarta oraz w szkółce podokapowej w Leśnictwie Łodzinka .

Prace nad odnowieniami nadzoruja leśniczowie oraz podlesniczowie, a sadzą pracownicy zakładów uslug leśnych, czyli mieszkańcy okolicznych miejscowości.