Asset Publisher Asset Publisher

Urządzanie lasu

Nadleśnictwo Bircza prowadzi gospodarkę leśną w oparciu o plan urządzania lasu, opracowany przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Przemyślu. Plan został sporządzony wg stanu na dzień 1 stycznia 2007 roku i na mocy decyzji Ministra Środowiska znak spr.: DLOPiK-L-lp-611-43/07 z dnia 27 czerwieca 2007 roku obowiązuje na lata 2007 – 2016.
Plan Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Bircza określa m.in. zadania dotyczące:
- programu ochrony przyrody
- etatu miaższościowego użytków głównych (rębnych i przedrębnych)
- projektowanej powierzchni zalesień i odnowień
- projektowanej powierzchni pielęgnowania lasu
Wybrane treści elementów składowych planu zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Nadleśnictwa Bircza.
Elementy planu nie udostępnione w BIP, zgodnie z art.10 Ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 6 września 2001r. Nr 112 poz.1198 z późn. zm.) udostępniane mogą być na wniosek zainteresowanego.