Asset Publisher Asset Publisher

Hodowla Lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

Hodowla Lasu – zadania na lata 2007-2016
1. Odnowienia i zalesienia - 1733 ha, w tym około 1000 ha odnowienia sztuczne
2. Poprawki i uzupełnienia - 31 ha
3. Pielęgnacja gleby - 2331 ha
4. Czyszczenia wczesne - 1625 ha
5. Czyszczenia późne - 3265 ha
6. Melioracje agrotechniczne - 1764 ha
Nadleśnictwo Bircza prowadzi produkcję szkółkarską na jednej szkółce otwartej i siedmiu szkółkach podokapowych o łącznej powierzchni 14,4 ha. Produkowane sadzonki są wykorzystywane do odnowień i zalesień w Nadleśnictwie oraz na potrzeby klientów indywidualnych. Roczna produkcja wynosi ok. 1 mln 200 tys. sztuk sadzonek.

Nasiennictwo i selekcja
Na terenie Nadleśnictwa Bircza znajdują się liczne obiekty nasienne:
1. 20 gospodarczych drzewostanów nasiennych o łącznej powierzchni ok. 527 ha. Są to drzewostany bukowe, jodłowe i modrzewiowe
2. 6 źródeł nasion dla gatunków: lipa drobnolistna , jawor, klon pospolity, wiąz szypułkowy i brzost
3. 5 wyłączonych drzewostanów nasiennych o łącznej powierzchni ok. Są to drzewostany bukowe, jodłowe i jesionowe
4. 47 drzew doborowych gatunków: buk, jodła, osika i czereśnia