Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

KONKURS PLASTYCZNY 2017 - ZIMOWE DOKARMIANIE PTAKÓW

KONKURS PLASTYCZNY 2017 - ZIMOWE DOKARMIANIE PTAKÓW

Zapraszamy do wzięcia  udziału w Konkursie Plastycznym  2017 

„Zimowe dokarmianie ptaków”.

Konkurs  adresowany jest dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkoły podstawowej z terenu zasięgu działania Nadleśnictwa Bircza.

Prace można wykonać dowolną techniką.

Prace konkursowe należy wysłać wraz z formularzem zgłoszeniowym  w terminie do

1 grudnia 2017 roku.